Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cévní (kardiovaskulární) soustava

25. 2. 2008

KREVNÍ CÉVY

dělíme: - tepny

vlásečnice

žíly

TEPNY (Arterie)

- vedou krev ze srdce

- stavba: - stěny pevné a pružné

- uvnitř vystlány vrstvou endotelových buněk

- okolo kruhovitě uspořádáno hladké svalstvo

- ve svalovině vazivo s elastickými vlákny

- na povrchu tepny řidší vazivový obal se sítí vegetativních nervů

- tepny se postupně větví do vlásečnic

VLÁSEČNICE (kapiláry)

- stěny tvoří vrstva endotelových buněk

- prostupují všechny tkáně kromě pokožky a její útvary - nehty, vlasy, chlupy , oční rohovka, chrupavky

- funkce: - jejich stěnami prostupují živiny, kyslík z krve do tkání, obráceně pak oxid

uhličitý, odpadní látky

- prostupují i leukocyty do mezibuněčných prostor = diapedéza (uplatnění při obraně proti infekci)

ŽÍLY (vény)

- stavba: - stejné vrstvy jako u tepen, pouze tenčí

- na stěnách žil dol. končetin - chlopně - jednosměrný průtok krve k srdci

-pohybu krve napomáhá: - stahy kosterního svalstva

- podtlak v hrudní dutině při vdechu

- gravitace (u žil výš nebo ve stejné úrovni srdce)

- někdy - stěny povrchových žil vakovitě rozšířeny - křečové žíly, žilní městky - varixy - v místě krevní sraženiny - tromby - ucpání žil, záněty - při poškození výživy kůže - bércové vředy

SRDCE (cor)

- uloženo v osrdečníku (perikardu), který je z vaziva - vnější obal

- po velkých cévách přechází na srdce vazivový obal - epikard

- mezi perikardem a epkardem - štěrbina s tekutinou umožňující pohyby srdce

- pod epikardem - myokard - svalovina srdeční

- vnitřní výstelku srdce tvoří endokard -nitroblána srdeční

- stavba srdce: - podélnou přepážkou rozděleno na dvě poloviny, každá polovina se skládá z

tenkostěnné předsíně (atrium) a silnostěnné komory (ventriculus)

- mezi pravou předsíní a komorou - trojcípá chlopeň (valvula tricuspidalis)

- mezi levou předsíní a komorou - dvojcípá chlopeň (valvula bicuspidalis)

- do pravé předsíně vstupuje horní a dolní dutá žíla, z pravé komory vystupuje plicní kmen

- do levé předsíně vstupují plicní žíly, z levé komory vystupuje srdečnice (aorta)

ČINNOST SRDCE

- vlastní automacie a rytmicita

- AUTOMACIE: - impulzy pro činnost srdce vznikají v srdci samém v tzv. převodním systému srdečním

- začíná v síňovém uzlíku (nodus sinuatrialis) - leží v horní části pravé předsíně při ústí horní duté žíly - impulzy z něj převáděny do síňokomorového uzlíku (nodus atrioventricularis) - hranice pravé síně a komory - z tohoto uzlíku vychází svazeček sval. vláken - Hisův můstek (zabezpečuje spojení svaloviny předsíní a komor) - v přepážce se můstek rozděluje na 2 raménka, ty končí v obou komorách jako síť Purkyňových vláken

- RYTMICITA: - signály jsou rytmické - od vlivem autonomních vegetativních nervů (nelze ovládat vůlí)

- parasympatikus - činnost zpomaluje

- sympatikus - zrychluje

- střídavé smršťování (systola) a ochabování (diastola)

- srdeční stah - podráždění v sinusovém uzlíku - stah síní - doplnění komor krví - přestávka - podráždění se přenese z pravé síně do komor - smrštění komor - krev vytlačena do arterií (období systoly) - komorové stahy se uvolní - delší přestávka - srdce ve stavu relaxace (diastola) - plní se krví z horní a dolní duté žíly


TEPENNÝ (SYSTOLICKÝ) OBJEM - objem krve při jednom srdečním stahu (60-80 ml)

MINUTOVÝ SRDEČNÍ OBJEM - při 72 tepech za minutu = asi 5 litrů (při namáhavé práci se může zvětšit až na 40 litrů)

SYSTOLICKÁ OZVA - vzniká stahem srdečního svalu, uzavřením cípatých chlopní

DIASTOLICKÁ OZVA - uzavřením poloměsíčitých chlopní při diastole

ŠELESTY - chlopně špatně zavírají, krev protéká štěrbinou - ozvy jsou nečisté

TEP, PULZ - tlaková vlna probíhající po arteriální části cévní soustavy

- dolní konec předloktí na palcové straně (70 tepů/min)

- maximálně - 180 - 200 tepů

PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH

Krevní tlak - tlaková síla proudící krve působící na plošnou jednotku cévní stěny

Hnací síla - tlakový spád - rozdíl tlaku mezi tepennou a žilní částí (žilní = téměř nula, arteriální = hnací síla)

REGULACE KREVNÍHO TLAKU

- reflexně prostřednictvím kardiovaskulárního centra v prodloužené míše, to pomocí sympatických a parasympatických nervů ovládá činnost srdce a hladkého svalstva cévních stěn (př. arteriol)

- kardiovaskulární centrum není v činnosti nezávislé - ovlivňováno mozkovou kůrou a hypotalamem - požadavky na výkon dýchací a oběhové soustavy při fyzické a psychické zátěži

- mechanismus - centrum vyšle signál o určité frekvenci - ovlivní činnost srce a velikost stahu arteriol - v tepnách jsou čidla - baroreceptory - měří výšku krevního tlaku - vyšlou signál zpět do centra

- 1. nízký tlak - nízká frekvence signálů z čidel - centrum vyšle signály - zvýší se srdeční výkon, zúží se cévy

- 2. vysoký tlak - obráceně

= princip zpětných vazeb

KREVNÍ TLAK PŘI LÉKAŘSKÉM VYŠETŘENÍ

- měříme v pažní tepně

- tlak systolický - při stahu komor - určen výkonem srdce, kolísá 13 - 21 kPa (100 - 160 mm Hg)

- tlak diastolický - při uvolnění - odporem v periferních cévách, 12 kPa (90 mm Hg)

- zapisuje se zlomkem

- hypertenze - vysoký krevní tlak - 21/12 kPa (160/90 mm Hg) - nepříznivě působí na srdce, mozkové cévy, jiné orgány

- hypotenze - nízký krevní tlak - 12/8 kPa (90/60 mm Hg)

VÝŽIVA SRDCE

- zajištěna věnčitými (koronárními) tepnami

- odstupují od aorty těsně v blízkosti srdce, větví se do vlásečnic - prostupují srdce

- ucpání koronární cévy - infarkt myokardu = konečné stádium ischemické choroby myokardu

VELKÝ TĚLNÍ KREVNÍ OBĚH

levá komora - srdečnice (aorta) - levý oblouk aorty - sestupná aorta - 2 tepny kyčelní

z oblouku aorty vystupují: 2 věnčité tepny

tepna hlavopažní - větví se na pravou krkavici a pravou

podkličkovou tepnu

levá krkavice

levá podkličková tepna

krkavice - zásobují hlavu

podkličkové tepny - horní končetiny

Sestupná aorta - oddíl hrudní - jícen, průdušky, mezižeberní tepny

- oddíl břišní - párové větve - bránice, nadledvinky, ledviny, pohl. žlázy

- nepárové větve - horní - žaludek, játra, slinivka břišní, slezina

- dolní dvě - tenké a tlusté střevo

Tepny kyčelní - vnitřní větve - orgány malé pánve (moč. měchýř, konečník, pohlavní orgány)

- vnější větve - dolní končetiny

Tepny - větví se na arterioly (tepénky) - kapiláry (vlásečnice) - předávání látek a plynů, přebírání zplodin - kapiláry se spojují - venuly (žilky) - veny (žíly) - horní a dolní dutá žíla - pravá polovina srdce

Horní dutá žíla - krev z hlavy a horních končetin

Dolní dutá žíla - krev z dolních končetin, stěn břišních, pohl. orgánů, ledvin, nadledvin, jater

VRÁTNICOVÝ OBĚH

vlásečnice ze stěn žaludku, střev, slinivky břišní, sleziny - vrátnicová žíla - játra - větví se na vlásečnice - jaterní lalůčky - jat. buňky - odevzdává živiny

MALÝ KREVNÍ OBĚH

pravá komora - plicní kmen - 2 tepny plicní - pravá a levá plíce - tepénky - vlásečnice ve stěnách plicních sklípků - okysličí se krev - 4 plicní žíly - levá předsíň

ELEKTROKARDIOGRAM

- záznam elektrických změn v srdci

- rozlišuje se 5 vln - kmitů = změny el. potenciálů, značí se PQRST

ARTERIOSKLERÓZA

= vzniká ztluštěním stěn cév, ztráta elasticity

ATEROSKLERÓZA

- poškození cévních stěn velkých a středních arterií ukládáním lipidů - arteriosklerotické destičky - pláty tvořené cholesterolem, vápenatými solemi, zbytky rozpadlých buněk + pojivová hmota - destičky rostou - zužuje se arterie - prodění se zmenšuje - v místě poraněné cévy - hromadí se trombocyty - trombus (krevní sraženina) - céva se uzavře - tkáň odumírá

- prevence - tělesný pohyb

denní režim - pravidelné střídání práce, sportu a odpočinku

strava chudá na živočišné tuky

rizikové faktory (kouření, cukrovka, vysoký krevní tlak, obezita, hladina

cholesterolu vyšší než  5 mmol/l)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

milujy bulki

(pica z lidlu, 27. 4. 2018 12:29)

tjoto ma bít dobjý???? ne podle mně nený protoze je tví výjobky HUMUS

Re: milujy bulki

(pizda, 27. 4. 2018 12:33)

pjesně pico z lidlu

nelibi semito

(pizda, 27. 4. 2018 12:27)

je to fujjakhnuj

 

 


Archiv

Kalendář
<< červen / 2019 >>