Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nervová činnost

25. 2. 2008

= soubor funkcí ústřední nervové soustavy - umožňují reagovat na podmínky prostředí

- projevuje se chováním

- základní fyziologickou jednotkou - reflex

1. vrozené (= nepodmíněné reflexy)

2. získané (= podmíněné reflexy)

I. Nepodmíněné reflexy

- dědičné

- na stejný podnět è kvalitativně vždy stejná reakce

- centra - v šedé hmotě nervové soustavy (kromě kůry koncového mozku)

- nejsložitější forma vrozených reakcí = pudy (instinkty), př. pud rozmnožovací, sebezáchovy

- u člověka usměrňovány mozkovou kůrou

- neumožňují přizpůsobit se měnícím se podmínkám (dráhy, kde probíhají, jsou stálé a neměnné)

- u vyšších živočichů dochází k přizpůsobení se vnějším podmínkám vytvořením dočasných nervových spojení = základ podmíněných reflexů

II. Podmíněné reflexy

- vázány na podmínku předcházející nepodmíněnému reflexu, př. pokus se psy (světlo)

- biologicky nevýznamný (indiferentní) podmět - světlo - předcházel biologicky významnému podmětu - podání potravy = pes slintal

- vysvětlení: vzruchy z chuťových buněk jdou do centra chuti v ÚNS - odtud jdou sekrečním nervem do slinných žláz è produkce slin

- při opakování - pes slintá i při rozsvícení žárovky è mezi zrakovým a chuťovým centrem v ÚNS se vytvořilo spojení, které dříve neexistovalo

- opakováním podnětu bez podání potravy è spojení se zeslabuje è podmíněný reflex vyhasíná è pes přestane reagovat sliněním

- podmíněné reflexy zajišťují vyšší nervovou činnost - vznikají na určitý podmětový signál

VYŠŠÍ NERVOVÁ ČINNOST

Signální soustava

= soubor signálů určitého druhu

- signály, které jsou odrazem reality (chemické, fyzikální a biologické) = první signálnísoustava - základ konkrétního myšlení

- druhá signální soustava - člověk dokáže reagovat na abstraktní podměty jako na konkrétní podmět

- podmětem druhé signální soustavy je slovo

- na základě řeči a schopnosti zevšeobecňovat vzniká abstraktní myšlení, věda, umění, mravní hodnoty

Paměť

= uložení informací v mozku v podobě paměťových stop

- typy paměti:

- senzorická - uchovává informace ze smyslových orgánů

- symbolická - uchovává informace ve formě symbolů (slovních, číselných)

- podle délky uchovávání paměťových stop:

- krátkodobá paměť - primární - několik sekund, opakováním se mění v paměť dlouhodobou, čerstvé paměťové stopy lze vymazat vnějším zásahem (elektrický šok, otřes mozku, silné leknutí) è dojde k porušení elektrické aktivity v nervové tkáni

- dlouhodobá - sekundární - není závislá na trvalé elektrické aktivitě, pravděpodobně dochází k morfologickým změnám v nervové tkáni

 

Učení = vytváření paměťových stop

Bdění a spánek

- dvě základní životní fáze, které se pravidelně střídají

- rytmus střídání je navozen retikulární formací mozkového kmene

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Recommendations: how to promote your biologiecloveka.estranky.cz

(Latonyanuh, 26. 3. 2018 10:34)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

 

 


Archiv

Kalendář
<< duben / 2019 >>