Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozmnožovací soustava

25. 2. 2008

Vývoj samčích pohlavních buněk

= SPERMATOGENEZE, probíhá v semených kanálcích varlete. Prapohlavní buňky v semenných kanálcích se mění ve spermatogonie, které se mitoticky množí a následně se mění na primární spermatocyty, nastává meióza:

 • 1. redukčním dělením vznikají z každého primárního spermatocytu dva sekundární spermatocyty

 • 2 redukčním dělením vznikají z každého sekundárního spermatocytu dvě spermatidy, které se dále vyvíjejí ve spermie

Vývoj samičích pohlavních buněk

=OOGENEZE, probíhá ve vaječnících. Prapohlavní buňky ve vaječnících se mění v oogonie, které se mitoticky množí a následně se mění na primární oocyty, nastává meióza:

 • v profázi 1. redukčního dělení se vývoj zastaví a nastává růstová fáze primárního oocytu, vývoj pokračuje až v pohlavní dospělosti, na konci 1. redukčního dělení vzniká z každého primárního oocytu velký sekundární oocyt a malá pólová buňka

 • 2 redukčním dělením sekundárního oocytu vzniká ootida (zralé vajíčko) a druhá pólová buňka (pólová buňka vzniklá 1. redukčním se dělí na dvě, všechny tři vzniklé pólové buňky zanikají)

MUŽSKÁ POHLAVNÍ SOUSTAVA

Zajišťuje 3 základní funkce:

 1. tvorbu mužských pohlavních buněk (spermiogeneze)

 2. rvorbu mužských pohlavních hormonů

 3. uskutečnění pohlavního spojení

Tvoří ji:

 • VARLE (testis) - párový vejčitý orgán uložený v šourku - kožním vaku uloženém mimo dutinu břišní, varlata produkují:

  • spermie - mužské pohlavní buňky, složené z hlavičky, krčku a bičíku, tvoří se v semenotvorných kanálcích varlete ústících společně do kanálku nadvarle - zde se shromažďují zralé spermie , (vzniká spermiogenezí - začíná v období pohlavního dospívání a trvá do individuálně různě vysokého věku), je nejmenší buňkou těla, pohybuje se pomocí bičíku, denně se procesem spermatogeneze vytvoří miliony spermií

  • testosteron - mužský pohlavní hormon produkovaný Leydigovými buňkami (vmezeřené buňky semenotvorných kanálků)

 • NADVARLE - leží na horní zadní ploše varlat, obsahuje spirálovitě stočené kanálky, ve kterých se shromažďují a dozrávají spermie

 • CHÁMOVOD - úzká asi 40 cm dlouhá párová trubice odvádějící spermie z nadvarlete do močové trubice (prochází tříselným kanálem do břišní dutiny), spojuje se s vývodem měchýřkovité žlázy a před vyústěním do močové trubice prochází předstojnou žlázou (prostata), sekrety obou žláz se mísí se spermiemi a vzniká ejakulát

 • MOČOVÁ TRUBICE - vede pánevním dnem až do penisu, slouží nejen k vedení moči ale prochází jí také ejakulát (při pohlavním vyvrcholení se její vnitřní svěrač uzavírá a spermie nemohou projít do močového měchýře)

 • PYJ (penis) - nepárový zevní mužský orgán, složen z jednoho nepárového a jednoho párového topořivého tělesa (houbovité tkáně s bohatým cévním zásobením), je zakončen rozšířeným žaludem, na jehož vrcholu ústí močová trubice, žalud penisu je překryt volně pohyblivým kožním záhybem - předkožkou, žlázy pod žaludem produkují bílou hmotu, která umožňuje snadné stahování předkožky přes žalud

Obřízka je chirurgické odstranění předkožky u chlapců nebo poštěváčku u dívek. Obřízka je jedním ze základních ostanovení židovského náboženství - judaismu.

Varlata i nadvarlata se zakládají v zárodečném vývoji v břišní dutině, do šourku sestupují až v 8. měsíci nitroděložního vývoje. Umístění varlat v šourku je významné pro zrání spermií vyžadující teplotu asi o 4 °C nižší, než je normální teplota těla.

Předstojná žláza (prostata) je uložená pode dnem močového měchýře, jejím středem prochází močová trubice. Produkuje zásaditý sekret, který neutralizuje kyselé prostředí v močové trubici a pochvě a zvyšuje tak pohyblivost a životnost spermií. Její zbytnění ve stáří může znesnadňovat močení.

ŽENSKÁ POHLAVNÍ SOUSTAVA

Zajišťuje několik základních funkcí:

 1. Tvorbu (oogenezi) a zrání vajíček

 2. produkci ženských pohlavních hormonů

 3. uskutečnění pohlavního spojení

 4. dojde-li k oplodnění vajíčka, vytváří vhodné prostředí pro vývoj plodu a jeho porod

Tvoří ji:

 • VAJEČNÍK - párová pohlavní žláza umístěná na bočních stěnách pánevní dutiny (velikost asi jako vlašský ořech), je kryt vazivovým obalem, v jeho kůře jsou už při narození umístěna nezralá vajíčka uložená ve folikulech (váčcích), ketré v pohlavní dospělosti dozrávají v pravidelných intervalech v tzv. Graafův folikul, jehož stěny vyměšují hormon estrogen, dozrálý folikul praská, uvolní se vajíčko putující do vejcovodu, prasklý Graafův folikul se uzavře a vytvoří žluté tělísko produkující hormon progesteron, žluté tělísko vymizí pokud nedošlo k oplodnění

 • VEJCOVOD - párová trubice vystlána řasinkami, které společně se svalovinou umožňují pohyb zralého vajíčka směrem do dělohy

 • DĚLOHA - nepárový dutý svalový orgán hruškovitého tvaru, uložena mezi močovým měchýřem a konečníkem, kryta podbřišnicí a pánevním vazivem, děložní sliznice prochází v době pohlavní zralosti výraznými pravidelně se opakujícími změnami, po oplození vajíčka zde probíhá vývoj zárodku

 • POCHVA - svalová trubice spojující dělohu a zevní pohlavní pohlavní orgány, krytá vrstevnatým dlaždicovým epitelem bez žláz, vchod do pochvy kryje (do doby prvního pohlavního styku) slizniční řasa - panenská blána (hymen, je v ní otvor, kterým vytéká menstruační krev), v pochvě je stálé kyselé prostředí zajišťující ochranu před nežádoucími mikrorganismy, pochva sestupuje šikmo vpřed a ústí mezi malé stydké pysky, vně obklopené velkými stydkými pysky - kožními řasami vyplněnými tukem, pod sliznicí poševního vchodu, jsou malé vestibulární žlázy (Bartholinovy žlázy), které vylučují sekret zvlhčující poševní vchod, nad poševním vchodem a tesně nad ústím močové trubice je topořivé těleso kapkovitého tvaru - poštěváček (clitoris)

Povrch vaječníků je původně hladký, později zjizvený po uvolněných

vajíčkách. Vaječníky pracují od pohlavní dospělosti do 45-50 let.

Menstruační cyklus

Mestruační cyklus zahrnuje pravidelné cyklické změny stavby a funkce děložní sliznice. Je periodickou přípravou na oplodnění a těhotenctví. Probíhá také ovulační cyklus - sled pravidelně se opakujících změn ve vaječnících (trvá od jedné ovulace k další). Oba cykly spolu úzce souvisejí. Rozlišujeme několik fází menstruačního cyklu:

 • MENSTRUAČNÍ FÁZE - nastává pokud nedojde k oplození a uhnízdění vajíčka, ve vaječnících vzniká žluté tělísko, ustáva produkce jeho hormonů, sliznice se neprokrvuje, odumírá a její zbytky se vyplavují krví z dělohy (krvácení), trvá přibližně 4 dny

 • PROLIFERAČNÍ FÁZE - růstová fáze, probíhá v první polovině cyklu, jeden z folikulů vaječníků se mění ve zralý Graafův folikul, jeho vazivové buňky produkují estrogeny, které podporují růst nové děložní sliznice, na konci fáze přibližně 12. až 14. den cyklu nastává ovulace - Graafův folikul praská a uvolňuje zralé vajíčko

 • SEKREČNÍ FÁZE - z prasklého Graafova folikulu vzniká žluté tělísko produkující progesteron způsobující narůstání děložní sliznice, jejíž žlázky se rozšiřují a vyměšují sekret obsahující živiny, pokud není vajíčko oplodněno, žluté tělísko zaniká, produkce progesteronu se snižuje

 • ISCHEMICKÁ FÁZE - poslední den cyklu, poklesem sekrece progesteronu dochází ke stažení cév zásobujících děložní sliznici a ta se začně odlučovat

Dojde-li k oplození vajíčka, sekreční fáze přetrvává.

Mestruační cyklus je řízen hypotalamem, který v adenohypofýze stimuluje produkci folikulostimulačního (FSH) a luteinizačního hormonu (LH).

Klimakterium je období vyhasínání menstruačního cyklu u ženy. Probíhá individuálně přibližně mezi 45.-55. rokem. Trvá od několika měsíců do několika let. Přechází do období menopauzy - klidového období, kdy žena trvale ztrácí menstruaci. U některých žen způsobuje obtíže, např. návaly krve do hlavy, závratě, pocity horka, pocení.

Splynout s vajíčkem může vždy jen jedna spermie. Po průniku spermie do vajíčka zabrání změny na jeho povrchu průniku dalších spermií.

Pohlavní styk

Při pohlavním styku neboli souloži (koitu) dochází ke spojení pohlavních orgánů muže a ženy. Při pohlavním vzrušení nastává u muže EREKCE penisu (ztopoření) v důsledku naplnění jeho topořivých těles krví a může být zaveden do vaginy (u ženy dojde ke zvlhčení vaginy činností žlázek v blízkosti stydkých pysků). Dráždění při kopulačních pohybech vyvolá vyvrcholení sexuálního vzrušení - orgasmus, který je u muže provázen EJAKULACÍ - výstřikem ejakulátu do pochvy ženy. Objem ejakulátu je přibližně 2-3 ml a v 1 ml bývá asi 120 milionů spermií.

Oplození vajíčka

Spermie vstříknuté při pohlavním styku do pochvy aktivně putují dělohou až do vejcovodu, kde může dojít k oplození vajíčka - splynutí spermie s vajíčkem. Vajíčko je schopné oplození asi v průběhu 20 hodin po ovulaci, spermie mají v ženském pohlavním ústrojí životnost asi jen 1-2 dny. Největším pravděpodobnost oplození vajíčka je tedy mezi 12.-16. dnem 28-denního menstruačního cyklu.

Vývoj zárodku (embryonální) a těhotenství

TĚHOTENSTVÍ je období začínající oplozením vajíčka a končící porodem plodu. Představuje zátěž pro organismus ženy, např. průměrný váhový přírůstek je 12 kg, zvýší se výkon oběhové soustavy, plic, ledvin atd. Probíhá přibližně 280 dní (počítáno od 1. dne poslední menstruace).

Pokud je vajíčko oplozeno, začne se ihned rýhovat (dělit) a je přitom unášeno vejcovodem do dělohy. Do dělohy se dostává 4-6 dnů po oplození ve stadiu moruly. Morula se mění v blastocystu, která se asi týden po oplození zanořuje do děložní sliznice, dochází k nidaci (uhnízdění) oplozeného vajíčka:

 • vnitřní část blastocysty - embryoblast je základem:

  • vlastního zárodku, uvnitř embrya vzniká tzv. zárodečný terčík, z něhož se vyvíjejí 3 zárodečné listy, které v procesu organogeneze dávají vzniknout jednotlivým orgánům, na konci 2. měsíce jsou vytvořeny základy všech orgánů a zárodek se mění v plod

  • vnitřního zárodečného obalu - amnionu - postupně se zvětšuje, uzavírá kolem zárodku amnionovou dutinu vyplněnou plodovou vodou chránící zárodek před otřesy

 • vnější část blastocysty - trofoblast je základem zárodečného obalu - chorinu, který později svými klky vrůstá do děložní sliznice a tvoří PLACENTU, placenta zajišťuje spojení mezi tělem plodu a matky, zajišťuje plodu výživu, přívod kyslíku, odvod oxidu uhličitého, vylučování odpadních látek a produkuje také hormony, které zabezpečují průběh těhotenství

Placentou mohou také procházet škodlivé látky z těla matky, např. Drogy nebo alkohol. S tělem plodu je spojena pupečníkem.

Plicní tepna je u plodu spojena s aortou tepennou spojkou = Botallova dučej.

Porod začíná první dobou porodní, ve které se otvírají porodní cesty pro průchod plodu (je provázena pravidelnými děložními stahy). V druhé době porodní prochází plod porodními cestami a je vypuzen z těla matky. V třetí době porodní je následně vypuzena placenta a plodové obaly.

Šestinedělí je období 6 týdnů po porodu, kyd se organismus ženy vrací do původního stavu.

Dvouvaječná dvojčata vznikají oplozením dvou vajíček najednou.

Jednovaječná dvojčata vznikají rozdělením oplozeného vajíčka při rýhování na dvě části (jsou vždy stejného pohlaví, mají stejnou genetickou výbavu).

Potrat (abortus) je vypuzení plodu a placenty z dělohy do 28. týdne těhotenství. Samovolná potrat může být způsoben špatným vývojem plodu, hormonálními poruchami atd. Potrat umělý (interrupce) neboli umělé přerušení těhotenství je vyvolán vnějším zásahem lékaře do 12. týdne těhotenství.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Pyčovina

(pepek n., 13. 4. 2011 19:38)

Je to uplna pyčovina.Nic sem z toho navičet .
Hrúza

Re: Pyčovina

(..., 27. 5. 2013 18:00)

Když seš debil, který neumí spisovně napsat pár slov, natož aby si se v tom něco důležitého dočetl. Pochybuju, že by ti to vůbec k něčemu bylo, vzhledem k tvému IQ houpacího koně... :) Pěkne zpracované, vše důležité obsaženo ;)

Super

(asd, 5. 12. 2012 21:34)

Děkuji využil jsem to i na základce je to super stránka

Supr :)

(w, 19. 6. 2011 13:16)

Hodně dobrý článek. Moc mi to pomohlo :) Děkuju

Super!!!

(S, 14. 5. 2011 16:26)

Absolutně skvělé!!!! Všechno důležité pohromadě! A kdo to z toho nevyčte, tak je dost mimo!! K maturitě skvělá věc!

pochvala

(bára, 12. 5. 2011 17:18)

jsou to super stránky,sice jsou tu dlouhý texty ale s velmi důležitými
texty

Vyborné

(Denisa, 27. 1. 2010 12:21)

Podle mě je to výborně zpracované téma. Děkuji:D

ztjgthtz

(jfgghjt, 10. 5. 2009 19:34)

hnus hnus hnus který blbec to vymyslel ?????????????

na dv věci

(Petr, 29. 4. 2009 13:03)

je to na ho...

Dlouhé?

(lol, 9. 4. 2009 18:12)

Pokud budeš maturovat nebo minimálně psát písemku z biologie na tohle téma tak to rozhodně dlohý není :)

poznámka

(hztr, 9. 2. 2009 9:36)

proč to děláte tak dlouhý

Díky

(Lucuše, 27. 4. 2008 16:13)

Díky ti moc mi to mohlo při mém referátu..... =)

 

 


Archiv

Kalendář
<< červen / 2019 >>